Agroprojekt PSO s.r.o., Jihlava

Název společnosti: Agroprojekt PSO, s.r.o.

Termín realizace:  2017

Adresa realizace:  Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava